Kuntoutuspäivien 2019 yhtenä teemana on tekoäly. Mutta miten se ja robotit kytkeytyvät perinteiseen ja (vähän tylysti sanottuna) vanhoja toistavaan työllistymistä tavoittelevaan ja työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen? Tähän saamme vastauksia perjantaina 7.6. aamupäivän työryhmässä, kun Kulttuuritehdas Korjaamon lavalle saapuu tekoälyn ja robotiikan eturivin asiantuntijoita.

Työryhmän ohjelma jakaantuu kahteen teemaan: aluksi saamme kuulla tekoälyn ja robotiikan käytännön sovelluksista työllistämis- ja kuntoutuspalveluissa.

Tampereen työllistämispalvelussa on käytetty keskustelurobottia, joka kartoittaa työttömän piilevää osaamista. Tästä kertoo työllistämispalvelujen palvelupäällikkö Sari Oksanen ja keskustelurobotin kehittänyt Osaamisbotti Oy:n toimitusjohtaja Tommi Koistinen. Mitkä ovat botin vahvuudet ja heikkoudet verrattuna tavanomaisena haastatteluna tehtyyn arviointiin? Osaako botti kaivaa esiin sellaisia asioita, mitä ihminen ei niin herkästi havaitse? Mitä etua botin käytöstä on saatu?

Porin seudulla toimii hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto, jonka työn tuloksia avaa Prizztech Oy:n projektipäällikkö Niina Holappa. Kuulemme, millaisia kokemuksia on saatu robotiikan ja tekoälyn käytöstä, kun yhteistyössä ovat olleet mukana sekä teknologian kehittäjät ja että sen käyttäjät. Millaisiin vaikeuksiin tai ennakkoluuloihin on törmätty? Miten niistä on selvitty? Mikä on innostanut? Mikä on ollut kehityksen ajuri, tekniikka vai tarve?

Työryhmän toisessa osassa siirrytään käytännön esimerkeistä eettisempään ja tulevaisuuteen katsovaan osaan.

Robotiikkajohtaja Olli Ohls Futurice Oy:stä raottaa tulevaisuuden verhoa kertomalla robotiikan sosiaalisista mahdollisuuksista. Olli on muun muassa ollut kehittämässä Momo-robottia, joka on jo näyttänyt mahdollisuutensa lasten kanssa työskentelystä. Mutta tarvitaanko robotin muistuttaa ihmistä, jotta se on uskottavampi? Mihin kaikkeen robotti voi osallistua? Mihin suuntaan sosiaalisten robottien kehitys on menossa? Ollaanko pian jo siinä vaiheessa, että robotti voi toimia käytännössä itsenäisesti, ilman ihmisen ohjausta taustalla?

Tutkijatohtori Jussi Palomäki Helsingin yliopistosta kertoo robottien ja tekoälyn moraalipsykologiasta. Miten meidän tulee suhtautua koneisiin (robotteihin), jotka tekevät moraalisia päätöksiä? Millaista moraalia me odotamme roboteilta? Kuinka yhteiskunnan ja lainsäätäjien tulisi varautua itsenäisiä päätöksiä tekeviin robotteihin?

Lopuksi palaamme käytännön asiakastyöhön, kun Innovaatiojohtaja Janne Pulkkinen Kelasta avaa tekoälyn etiikkaa ja turvallisuutta asiakastyössä. Kela ja sen kumppanit käyttävät enenevässä määrin erilaisia algoritmeja ja tekoälyä päätöstensä tukena. Kuinka varmistetaan, että vastuullisuus ja asiakasturvallisuus toteutuu? Tekeekö algoritmien käyttö päätöksistä nopeampia, yhtenäisempiä ja selkeämpiä? Onko tekoälyllä vaikusta kansalaisten polarisoituneeseen digitasa-arvoisuuteen?

Työryhmän puheenvuorot päättyvät yhteiseen keskusteluun, jossa päästään yhdistämään ideoiden ja ajatusten algoritmeista kuntoutuksen tekoälytulevaisuutta heijastava digikuva.

Aamupäivän lopuksi hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman Hyteairon edustaja nappaa kommenttipuheenvuorossaan  aiemmista esityksistä kuntoutuksen kannalta mielenkiintoisimmat ideat. Syntyykö niistä  uusia kuntoutuksen kenttää muokkaavia innovaatiota?

Olli Laasanen, työryhmän puheenjohtaja
Tutkija, Kuntoutussäätiö