Puhujat

Kaikki puhujat

Maija-Riitta Ollila, Pro Sophia Oy

Maija-Riitta Ollila on tieteen popularisoimisesta innostunut filosofi, luennoija, tietokirjailija ja kolumnisti. Hän on kirjoittanut useita kirjoja vallasta, johtamisesta ja etiikasta. Tällä hetkellä Maija-Riitan kiinnostuksen aiheena on teknologian filosofia ja ihmisyyden tulevaisuus. Uusin kirja Tekoälyn etiikkaa ilmestyy keväällä 2019. Koulutukseltaan Maija-Riitta on moraalifilosofiasta väitellyt valtiotieteen tohtori.

Lorenz Backman

Lorenz ”Lore” Backman on koulutukseltaan näyttelijä ja yksi suomen kokeneimpia ja pidetyimpiä ammattijuontajia viimeisen kolmentoista vuoden ajalta. Hän on myös mielenvalmentaja, luennoitsija  ja Pelasta muistisairas ry:n toiminnanjohtaja.

Jan-Henry Stenberg, HUS Psykiatria

Psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Jan-Henry Stenberg toimii HUS Psykiatriassa linjajohtajana  IT-psykiatrian ja psykososiaalisten yksikössä. Hän vastaa mm. Mielenterveystalon, nettiterapioiden, psykologian yksikön ja psykoterapiahoitojen kehittämisestä. Hänellä on pitkä kokemus sekä psykoterapeuttina että uusien arviointi- ja hoitomuotojen kehittäjänä.

Katrina Harjuhahto-Madetoja, Eteva kuntayhtymä

Katrina (Kati) Harjuhahto-Madetoja työskentelee Eteva kuntayhtymän toimitusjohtajana. Hän on myös HUSin hallituksen jäsen. Harjuhahto-Madetoja on osallistunut aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön Hyteairo-ohjelman valmisteluun.

Mari Tervaniemi, Helsingin yliopisto

Mari Tervaniemi on tutkimuksissaan selvittänyt monipuolisesti musiikin havaitsemisen ja muistamisen aivoperustaa sekä sen mahdollisuuksia oppimisen ja kuntoutuksen tehostajana.

Regina Saari, Tampereen kaupunki

Regina Saari on Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja. Hän on toiminut v. 2017-2018 Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun ohjelmajohtajana. Aiemmin Regina Saari on toiminut mm. Pirkanmaan TE-toimiston ja Sastamalan TE-toimiston johtajana. Hänellä on myös pitkä kokemus kuntoutustyöstä.

Merja Rantakokko, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

TtT, gerontologian dosentti Merja Rantakokko toimii JAMK:n hyvinvointiyksikössä johtavana tutkijana ja johtaa soveltavan tutkimuksen ryhmää monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla. Hänen tutkimustoimintansa käsittelee laajasti iäkkäiden ihmisten liikkumista, aktiivisena vanhenemista ja osallisuutta, erityisesti ympäristögerontologian näkökulmasta.

Kari Halinen, Hippos 2020

Kari Halinen on tehnyt viimeiset parikymmentä vuotta teemallista kaupunkikehittämistä niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. Viimeiset kolme vuotta Kari on vetänyt Jyväskylän kaupungin edustajana liikuntaan, urheiluun ja terveydenedistämiseen keskittyvää kahta alueprojektia, uuden sairaala Novan ympärille rakentuvaa Kukkulaa ja Pohjoismaiden suurinta liikuntaan ja urheiluun keskittyvää Hippos2020-hanketta. Yhteensä investoinnit näihin kohteisiin ovat miljardi euroa. Halinen on myös mukana Jyväskylän ”liikuntapääkaupunki”- strategian toteuttamisessa.

Ville Huoponen

Ville Huoponen oli viime vuonna kuntoutussäätiön asiakkaana kuntouttavassa työtoiminnassa. Vuosi digi- ja tulevaisuuspajassa sekä kuntouttavan työtoiminnan uudistajat hankkeessa (ryhmä- ja yksilövalmennus) sujui niin hyvin, että säätiöllä vietetyn vuoden aikana valmistui muun muassa lyhytelokuva ja esikoiskirja.

Sarianne Sahervo, Kuntoutussäätiö

”Sarianne Sahervo on koulutukseltaan kuvataideterapiaan erikoistunut sosionomi. Hänellä on taustaa niin yrittäjyydestä, monipuolisesta esiintymisestä kuin kulttuuripalveluiden tuottamisesta. Tällä hetkellä hän toimii Kuntoutussäätiöllä tiiminvetäjänä. Hän on intohimoisesti kiinnostunut ihmiskunnan tulevaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja boksin ulkopuolelta ajattelusta.”

Maria Sarkio, Helsingin kaupunki

Maria Sarkio toimii Helsingin  kaupungin Syystien monipuolisen palvelukeskuksen johtajana. Hän on koulutukseltaan FT, ThM ja erikoissairaanhoitaja.

Niina Holappa, Prizztech Oy

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä sosiaali- ja terveydenhuollon robotiikan ja hyvinvointiteknologian kokeiluhankkeiden parissa. Hänellä on pitkä kokemus Living lab -menetelmän asiakaslähtöisestä ja osallistavasta kehittämisotteesta suunniteltaessa uusia teknologiainnovaatioita sote-palveluihin. Erityisesti Niina on kiinnostunut ylivertaisten asiakaskokemusten tuottamisesta. Hän uskoo käyttäjäkokemusten ja osallistamisen olevan yritysten merkittävimpiä kilpailuvaltteja uusia innovaatioita kehitettäessä. Niina on koulutukseltaan matkailualan restonomi ja valmistunut viime vuonna Hyvinvointiteknologian YAMK-koulutusohjelmasta.

Helena Launiainen, Miina Sillanpään Säätiö

Helenalla on pitkä kokemus kuntoutuksen koulutus- ja kehittämistehtävistä. Hän on kiinnostunut erityisesti siitä, miten tulevaisuuksien tutkimusta ja palvelumuotoilua hyödynnetään arvoa tuottavan asiakaskokemuksen luomisessa. Parhaat ratkaisut löytyvät vain yhdessä kokeillen ja ihmetellen. Helena työskentelee kehittämispäällikkönä Miina Sillanpään Säätiössä.

Päivi Opari, SOSTE ry.

Päivi Opari työskentelee kuntoutuksen ja terveyspolitiikan erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestössä SOSTEssa. Häntä kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi. Koulutukseltaan hän on YTM ja sosiaalityöntekijä.