Puhujat

Tuula Haatainen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleisohjelma

Työministeri Tuula Haatainen, Työ- ja elinkeinoministeriö.

Heidi Korva, Communiké

Yleisohjelma

Viestintäkonsultti, Communiké

Heidi Korva on yhteiskunnalliseen viestintään erikoistunut viestinnän osaaja, joka haluaa tehdä asiakkaistaan innostavia ja vakuuttavia viestijöitä. Heidi auttaa asiakkaitaan löytämään toimintansa vahvuudet ja kertomaan niistä houkuttelevasti. Hän tekee töitä erityisesti järjestöjen, yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa. Heidi on tehnyt 10-vuotisen yrittäjän uransa aikana yhteistyötä kymmenien suomalaisten järjestöjen  kanssa, vetänyt viestintästrategiaprosesseja, auttanut kirkastamaan järjestön viestinnän linjaa, sparrannut kampanjasuunnittelussa sekä auttanut mediaviestinnässä.

Tuija Oivo, Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleisohjelma

Johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

(kuvaaja Aleksi Malinen)

Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö

Yleisohjelma

Toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö.

 

 

Lorenz Backman

Lorenz ”Lore” Backman on koulutukseltaan näyttelijä ja yksi suomen kokeneimpia ja pidetyimpiä ammattijuontajia viimeisen kolmentoista vuoden ajalta. Hän on myös mielenvalmentaja, luennoitsija  ja Pelasta muistisairas ry:n toiminnanjohtaja.

Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö

Yleisohjelma

Erikoistutkija, VTT

Asiantuntijuus

  • maahanmuutto
  • monikulttuurisuus
  • kotoutuminen
  • osallisuus
  • laadulliset tutkimusmenetelmät

Kimmo J. Lipponen, Arvoliitto

Yleisohjelma

Toimitusjohtaja, Arvoliitto

Sirkus Magenta

Yleisohjelma

Sosiaalinen sirkus osallisuuden edistäjänä

Sosiaalinen sirkus opettaa elämänhallintataitoja, murtaa ennakkoluuloja, parantaa itseluottamusta ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Sirkus aktivoi, osallistaa ja rohkaisee liikkumaan. Kohderyhmiämme ovat eri ikäiset, erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset: kehitysvammaiset, vanhukset, mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelun asiakasperheet ja pienituloisten lähiöiden koululaiset.

Anne Rahikka, Miina Sillanpään Säätiö

Työryhmä 5 – puheenvuoro

Tutkimuspäällikkö Miina Sillanpään Säätiö

Kommenttipuheenvuoro; kokemuksia SROI:n käytöstä hanketyössä

Meri-Tuulia Kaarakainen, Turun yliopisto

Työryhmä 6 – puheenvuoro

VTT, Tutkimuksen IT/Turun yliopisto

Puheenvuoro keskittyy suomalaisnuorten digitaaliseen hyvinvointiin huomioiden sen erilaiset näkökulmat yksilöjen osaamisesta sosiokulttuuriseen kontekstiin, jonka puitteissa nämä taidot omaksutaan ja jossa niiden tarve realisoituu. Digitaalinen hyvinvointi on paitsi hyvinvoinnin osa-alue, ennen kaikkea keskeinen digitaalisen osaamisen osa-alue, jolla on nuorille merkittäviä elämän mahdollisuuksia edistäviä, mutta myös erilaisilta harmeilta suojaavia vaikutuksia.​

Sonja Bäckman, Psoriasisliitto

Työryhmä 5

Toiminnanjohtaja Sonja Bäckman, Psoriasisliitto

Elina Mäkikunnas

Työryhmä 5 puheenvuoro

Lihastautiliiton järjestölähtöiset innovaatiot – kannustava kokemustieto ja kohti työelämää vauhdittava piilo-osaaminen

Elina Mäkikunnas, Kieltenopettaja

Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto

Työryhmä 5 puheenvuoro

Lihastautiliiton järjestölähtöiset innovaatiot – kannustava kokemustieto ja kohti työelämää vauhdittava piilo-osaaminen

Suunnittelija Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto

Tiina Huusko, Luustoliitto

Työryhmä 5 puheenvuoro

Lonkkaliukumäki – Tasa-arvo ja omahoidon tukeminen kuntoutuksessa

Tiina Huusko, Luustoliitto